30.10.2006.

Prostor - I

Koncept prostora je, ako malo razmislimo - blesav! Rijetko se pitamo zašto nam je taj koncept potreban, a najčešći odgovor je - prostor nam je potreban da bi u njega smjestili stvari ili događaje. Sa tim odgovorom brzo trpamo jedno od najvažnijih pitanja pod čilim ... da tamo stoji bez odgovora, sve do dana kad čilim istrune.

Ako razmišljam o prostoru u koji je smješten moj WC, ili o prostoru koji moj WC zauzima, sebe ograničavam na tri dimenzije. Prvo, možda je nekada na prostoru koji danas zauzima moj WC bila nečija spavača soba. Dalje, očigledno je da je moj WC dio zgrade u kojoj živim, a koja opet stoji na planeti koju smo mi nazvali Zemlja. Sav prostor vezujemo za naše sadašnje postojanje - onog dana kada Zemlje ne bude, ili onog dana kada Zemlje nije bilo - neće biti/nije bilo mog WC-a, doduše ni mene ... bukvalno a pišanje u prazno ...

Mnogi su se filozofi i matematičari bavili pitanjem prostora. Definicija prostora u matematici je: "Beskonačno širenje tro-dimenzijalne regije u kojoj sva materija egzistira", ili - "Prostor je skup, sa određenim svojstvima i dodatnom strukturom".

Definicija u filozofiji: "Prostor je dio fundamentalne strukture Univerzuma, skup dimenzija u kojima su objekti odvojeni i locirani, imaju oblik i veličinu, i kroz koji se mogu kretati" - ili suprotno - "Prostor je dio matematičke abstrakcije, sa kojim upoređujemo i kvantifikujemo: razdaljinu između objekata, njihovu veličinu i oblik, kao i njihove brzine. Prostor nije entitet."

Definicija prostora u fizici: "Prostor je fundamentalna jedinica/mjera, što znači da se ne može definisati ičim fundamentalnijim od samoga sebe."

Definicija u psihologiji: "Prostor je način posmatranja fizičke pojave nekog objekta."

.... sljedeći put kada budete išli u WC, dobro razmislite da li piškite po nečijem krevetu ...

30.10.2006.

Čovjek

Šta nam je donijela evolucija, prirodna selekcija, Bog?

Skinuto nam je krzno, digli smo se na dvije noge i izgubili rep, oslabio nam je vid, sluh i njuh. Da bi hodali na dvije noge, a ujedno ostali stabilni, produžili su nam se zadnji udovi, suzila karlična kost. Mozak nam je narastao, a sa njim i glava, pa nam je teže izaći kroz tu karličnu kost naših matera. Napravimo dvije spiralne zavojnice prolazeći kroz razmaknute zglobove kukova žene hommo sapiensa, i nekako se pojavimo na ovome ili onome svijetu, nesposobni da se sami o sebi brinemo - sasvim suprotno od laneta ili teleta.

Oslanjamo se na pomoć roditelja narednih 10-20 godina iza rođenja, jer ni fizički ni mentalno nismo sposobni za samo-održanje. Nesavršenim zubima, koji nisu stvoreni ni za kidanje mesa, a ni za žvakanje bilja pokušavamo da se prehranimo, svakim zalogajem trujući savršenstvo podareno nam na početku života, da bi na kraju umrli ... slično kao i večina sisara na ovoj planeti ... ali sa jednom značajnom razlikom ---- čovjek je svjestan svoje prolaznosti ...

U svome, relativno dugom životu, imamo priliku da postanemo ono što želimo, ili ne! Najviše od svega, imamo ulogu da produžimo svoju vrstu, nebili naši potomci našli odgovore na pitanja koja mi postavljamo. Dalje od toga više nema, bar u praktičnom smislu, sve ostalo je filozofija.

Ali, ta saznanja koja stičemo tokom naših života, koja upijamo od naših predaka, razvijamo i prenosimo našim potomcima ... e, ta saznanja su ono što daje dodatnu dimenziju našem postojanju - DUHOVNOST.

Ovo je blog o duhovnosti, o nauci, religiji i filozofiji, o spoznaji da čovjek ima još jedan smisao postojanja osim da produži svoju vrstu ... DA ZNA!

INDEX ........27750


- Čovjek -- 30/10/06
- Prostor - I -- 30/10/06